Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 05 2013

DarkViggen
To by było na tyle jeśli chodzi o moją przygodę z zupą.
 Dziękuję.
 Żegnam.
DarkViggen
DarkViggen

July 30 2013

DarkViggen
5842 3a52
Reposted byBadylkonotori
DarkViggen
5818 1ff9
Reposted byBadylkonotorijeannes
DarkViggen
5813 f3ce
Reposted byBadylkonotorijeannesjaavi
DarkViggen
8161 1a82

July 23 2013

DarkViggen
4272 46ec 500
Reposted fromDeMonstra DeMonstra viaalkor alkor
DarkViggen
jeśli jest chociaż cień nadziei, że istnieją inne cywilizacje, zamieszkałe planety, wymiary..... to nasz swiat musi być jakąś pieprzoną kolonią karną  
DarkViggen
1457 de69
Reposted fromlolitteinparis lolitteinparis viaalkor alkor

July 21 2013

DarkViggen
Stałem się Panem smutku i rozpaczy. Nikt mi się nie potrafi oprzeć....podczas rozmowy w cztery oczy każdy pęka, wylewa smutki, wspomina błędy, niewykorzystane szanse. Dorosłe chłopy płaczą jak dzieci. Widocznie jestem jakiś taki....dołujący
DarkViggen
0050 461c 500
Reposted fromcorvax corvax

July 19 2013

DarkViggen
3092 4ad6 500
foto by Mirelka
Reposted fromjdeg jdeg viavvvilczyca vvvilczyca

July 18 2013

DarkViggen
totalny mindfuck :/

July 16 2013

DarkViggen
9558 a889 500
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaCaccipergolo Caccipergolo
DarkViggen

July 08 2013

DarkViggen
1563 57c5 500
PASSAT 1.9 TDI
Reposted fromSQuall-Kun SQuall-Kun vianicciekawego nicciekawego

July 03 2013

DarkViggen
6523 53bc
Iceland
Reposted frombethgadar bethgadar viaalkor alkor

June 29 2013

DarkViggen
3399 b5a0

never.

Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl